Trzy modele wsparcia

Celem projektu "Trzy modele wsparcia dla cudzoziemców w Polsce" jest podniesienie kompetencji zawodowych wśród osób pochodzących spoza krajów Unii Europejskiej, a przebywających na terytorium Polski.


Program obejmuje bezpłatne kursy:


  • języka angielskiego,
  • języka polskiego,
  • e-marketingu,
  • kadry i płace.

Jedna osoba może wziąć udział TYLKO W JEDNYM SZKOLENIU:


  • Kadry i płace
  • Public Relation (PR) w firmie
  • Język angielski
  • E-marketing


Zapraszamy na szkolenia!

Jeśli chcesz wziąć udział w naszym projekcie

Skontaktuj się z nami i napisz, które z naszych działań szczególnie Cię interesują!

Projekt "Trzy modele wsparcia dla cudzoziemców w Polsce" jest współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich" oraz budżet państwa.