Canadian Wonders - English Language Project

Fundacja Instytut Innowacji we współpracy z kanadyjską firmą Talisman Energy realizuje projekt w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR).

W trzech gminach w województwie kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i pomorskim odbywają się zajęcia z języka angielskiego pod nazwą "Canadian Wonders".

 

W zajęciach biorą udział dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum - w sumie ok. 100 osób.

 

Uczniowie oprócz nauki języka angielskiego poznają kulturę Kanady, a lekcje prowadzone są w formie warsztatów, gier i zabaw.

 

"Canadian Wonders" jest jednym z tych projektów, gdzie wdrożono model współpracy trójsektorowej, gdyż w realizację projektu zaangażowane są samorządy (gminy Brodnica i Braniewo), organizacja pozarządowa (Fundacja Instytut Innowacji), oraz podmiot komercyjny (Talisman Energy).

Jeśli chcesz wziąć udział w naszym projekcie

Skontaktuj się z nami i napisz, które z naszych działań szczególnie Cię interesują!