W grudniu 2014 r. Fundacja Instytut Innowacji rozpoczęła realizację projektu pod nazwą "CLICK - Improving Access to Digital Literacy for Young People". Celem projektu jest podniesienie kompetencji informacyjno-komunikacyjnych wśród młodych osób poprzez efektywniejsze wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi technologicznych takich jak: telekonferencje, poczta elektroniczna, zarządzanie elektronicznymi kalendarzami etc.

Założeniem przedsięwzięcia jest wzrost umiejętności technologicznych, a także promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży i osób pracujących z młodzieżą.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia wśród pracowników młodzieżowych z zakresu wykorzystywania nowych technologii komunikacyjnych, a także tworzenia nowych aplikacji informatycznych, zarządzania stroną internetową czy zarządzanie sytuacją kryzysową w świecie cyfrowym. Celem projektu jest również stworzenie nowego narzędzia on-line dla osób pracujących z młodzieżą, a nad jego realizacją pracować będzie 35 specjalistów IT w wieku do 30 lat, po 5 z każdego kraju partnerskiego. Po spotkaniu inauguracyjnym w Polsce kolejne, trzytygodniowe spotkanie planowane jest w sierpniu na Filipinach. Polskę reprezentować będą m. in. studenci prestiżowej warszawskiej uczelni Akademii im. Leona Koźmińskiego oraz dwie osoby pracujące z młodzieżą w Fundacji Instytut Innowacji:  • Aleksandra Witek

Grafik komputerowy. Tworzeniem stron internetowych oraz grafiki zawodowo zajmuje się od 2002r. W latach 2005-2007 mieszkała w Nottingham, UK pracując jako Manager na lotnisku East Midlands. Absolwentka studiów AWF WSHE Włocławek, rozwijając swoje pasje i zainteresowania w roku 2012 zdobyła tytuł Ratownika Medycznego. Ma bogate doświadczenia w sprzedaży i marketing oraz budowaniu zespołów. Lubi pracę z młodzieżą, nie boi się zatrudniać nawet bardzo młode osoby bez wcześniejszego doświadczenia, choć przyznaje, że każde doświadczenie jest ogromnym atutem przy poszukiwaniu pracy.  • Łukasz Teofilak

     

Doświadczony koordynator projektów międzynarodowych. Uczestnik wielu szkoleń pracowników młodzieżowych oraz wymian młodzieży jako lider grup, m.in. w Bułgarii, Austrii, Rumunii, Słowacji, Estonii, Turcji, na Cyprze. Absolwent kursu NGO Master Współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Z działalnością w organizacjach pozarządowych związany od 2012 roku. Swoje zawodowe zainteresowania koncentruje na edukacji pozaformalnej oraz innowacyjnych metodach nauczania młodzieży. Członek Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu.


Projekt CLICK ma charakter międzynarodowy. W projekcie uczestniczą zagraniczne organizacje z takich krajów jak Hiszpania, Grecja, Filipiny, Wietnam, Sri Lanka oraz Nepal. Udział zagranicznych partnerów w projekcie ma na celu wspólną wymianę najlepszych praktyk i doświadczeń przy podnoszeniu kompetencji informacyjno-komunikacyjnych.