ENTREPRENEURIAL YOUTH

Projekt "Entrepreneurial youth" to wymiana, w której uczestniczyła młodzież z następujących krajów: Polska, Słowacja, Litwa, Cypr, Bułgaria, Rumunia. Każdy kraj reprezentowało 6 osób (5 uczestników oraz lider grupy).

Cel projektu to walka z bezrobociem młodych ludzi w Unii Europejskiej. Uczestnicy w ramach zajęć brali udział w warsztatach z pisania CV, pisania listu motywacyjnego, tworzenia własnego biznesu.

Uczestnicy przeprowadzili również symulację rozmowy kwalifikacyjnej. Odbyło się także spotkanie z polskimi przedsiębiorcami, którzy udzielili rad uczestnikom w jaki sposób znaleźć pomysł i założyć własną firmę.

W trakcie projektu wykorzystano metody edukacji pozaformalnej: warsztaty, dyskusje, prezentacje, symulacje, spotkania z przedsiębiorcami.

Dzięki realizacji projektu "Entrepreneurial youth" wzrosły umiejętności i kompetencje młodych ludzi, zwłaszcza te najbardziej przydatne na rynku pracy. Zwiększyła się ich konkurencyjność, co ułatwiło znalezienie pracy. Część uczestników, dzięki wiedzy wyniesionej z wymiany, postanowiła założyć własne firmy.

Korzyść długoterminowa to zmniejszenie bezrobocia w Unii Europejskiej oraz nowe projekty realizowane w programie Erasmus+ przez osoby uczestniczące w projekcie.

Chodziło o skuteczne przygotowanie młodych ludzi do zmierzenia się z problemem bezrobocia w swoich krajach. - Uczestnicy brali udział w warsztatach z pisania CV, tworzenia własnego biznesu, przeprowadzali symulację rozmowy kwalifikacyjnej - mówi Łukasz Teofilak z fundacji Instytut Innowacji, autor projektu. - Młodzi ludzie mieli także okazję lepiej poznać swoje kraje.

Podczas wieczorów międzykulturowych uczestnicy prezentowali swoje narodowe potrawy, tańce, zwyczaje i obalali stereotypy.

 

Zdaniem Igi z Rumunii w jej kraju system edukacji jest bardzo sformalizowany, brakuje praktycznej wiedzy. Młodzież po skończonej edukacji ma ogromne problemy ze znalezieniem zatrudnienia, ponieważ brakuje miejsc pracy. Młodzież powinna przejąć inicjatywę i aktywnie wpływać na polityków, aby ci zmieniali system edukacji i koncentrowali się na kreowaniu nowych miejsc pracy. Niestety młodzi ludzie są zrezygnowani i nie wierzą, że są w stanie coś zmienić. Iga wybrała studia w Wielkiej Brytanii, ale nie wie jeszcze gdzie będzie mieszkała po ich ukończeniu.

 

Cypr przeżył ogromny wstrząs podczas kryzysu w 2008 roku i do tej pory nie może się z niego podnieść ekonomicznie. Giannos twierdzi, że zatrudnienie w sektorze publicznym jest zdecydowanie zbyt wysokie w stosunku do potrzeb tego niewielkiego kraju. Praktycznie nie ma szans na pracę w takich zawodach jak pielęgniarka czy nauczyciel, gdzie na etat w szkole trzeba czekać nawet 15 lat. Bezrobocie wśród młodzieży jest ogromne, sięga około 40%. 75% młodych osób ma dyplom wyższej uczelni, podczas gdy brakuje osób wykwalifikowanych np. elektryków czy hydraulików. Istnieją programy stażowe dla absolwentów, ale młodzi ludzie odbywający staże w sektorze publicznym nie mają szans na zatrudnienie po jego zakończeniu. Osoby, które chciałyby założyć własny biznes, mają ogromne trudności ze znalezieniem źródeł finansowania.

 

Kristina ze Słowacji ma problem z brakiem doświadczenia związanego z kierunkiem realizowanych przez nią studiów, czyli Business Administration. Do tej pory pracowała jako kelnerka albo tłumaczka. Ponadto na Słowacji jest duże zróżnicowanie w zarobkach między zachodem, gdzie stosunkowo łatwo znaleźć pracę, i wschodem, gdzie bezrobocie jest wysokie, a płace bardzo niskie. Dobrze płatna praca jest dostępna głównie w stolicy, dlatego osoby wykwalifikowane wyjeżdżają ze wschodu na zachód Słowacji, albo do innych krajów, przez co wschodnia część nie ma możliwości rozwijania się. Zdaniem Kristiny młodzi Słowacy wybierają łatwe kierunki studiów, na które nie ma zapotrzebowania na rynku pracy.

 

Podobnie myśli Bilyana z Bułgarii dodając, że rynek pracy jest nasycony absolwentami takich kierunków jak ekonomia czy prawo, po których bardzo trudno znaleźć zatrudnienie.

 

Według Simony ze Słowacji młodzi ludzie popełniają jeszcze jeden błąd - piszą jeden wzór CV i listu motywacyjnego i wysyłają go do wielu potencjalnych pracodawców, zamiast wysyłać indywidualne zgłoszenia przygotowane pod konkretną ofertę pracy.

 

Rimante z Litwy mówi, że w jej kraju jest sporo miejsc pracy, ale bardzo nisko płatnej i dla osób niewykwalifikowanych, np. przy kasie. W swojej pierwszej pracy dziewczyna zarabiała 200 euro netto na pełen etat.

 

Perspektyw rozwoju młodych ludzi w Polsce póki co nie widzi Igor. Mimo to nawet przez chwilę nie myślał o tym, żeby wyjechać. Właśnie rozpoczyna studia na Politechnice Łódzkiej. Chce zostać w Polsce i pracować nad tym, żeby jemu i kolejnym pokoleniom żyło się w naszym kraju lepiej.

 

W czasie warsztatów i dyskusji okazało się, że jest bardzo wiele problemów wspólnych dla wszystkich 6 krajów biorących udział w projekcie - mówi Kamila Kaszkiel, przewodnicząca Rady Fundacji Instytut Innowacji. - Wszyscy borykamy się przede wszystkim z ogromną emigracją wśród młodych osób, które opuszczają nasze kraje, aby podjąć zatrudnienie w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, USA czy Australii. Wiele młodych osób ma problem ze znalezieniem zatrudnienia, ponieważ skończyło studia zupełnie nieadekwatne do potrzeb rynku pracy. Potrzebna jest większa współpraca biznesu z uczelniami. Młodzież ze wszystkich 6 krajów narzeka na niskie płace, które nie pozwalają im się usamodzielnić. Dlatego uważam, że niezbędne są reformy, które pozwolą przedsiębiorcom rozwijać się, zwiększać zatrudnienie i podnosić wynagrodzenia. Uczestnicy wskazują też brak doświadczenia w zawodzie jako jeden z głównych problemów w znalezieniu pracy. Moim zdaniem młode osoby powinny aktywnie zdobywać doświadczenie już w czasie studiów. Warto brać udział w praktykach czy angażować się w działalność organizacji pozarządowych. Ogromne możliwości daje także program Erasmus Plus oferujący m.in. udział w zagranicznych wymianach czy Wolontariat Europejski. Przewidywanym rezultatem projektu jest wzrost umiejętności i kompetencji młodych ludzi, które będą im przydatne na rynku pracy. Ma to zwiększyć ich konkurencyjność i sprawić, że łatwiej będą mogli znaleźć pracę. Projekt jest finansowany w ramach programu Erasmus Plus.

 

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją projektu Entrepreneurial youth

Jeśli chcesz wziąć udział w naszym projekcie

Skontaktuj się z nami i napisz, które z naszych działań szczególnie Cię interesują!