Projekt "A lot to share, still more to learn"

Projekt A LOT TO SHARE, STILL MORE TO LEARN integrował grupy uczących się seniorów z różnych krajów Unii Europejskiej.

Uczestnicy w wieku powyżej 55 lat rozwijali różne metody zachęcające innych seniorów "do wejścia" w społeczeństwo informacyjne. Stali się również dla społeczeństwa dobrym przykładem starszych osób sprawnie posługujących się nowymi technologiami. Projekt promował pogląd, że technologie informacyjno - komunikacyjne (ICT) odgrywają ważną rolę przy obecnych zmianach demograficznych i społecznych w Unii Europejskiej.

W ramach projektu Fundacja Instytut Innowacji zorganizowała liczne szkolenia dla seniorów z zakresu obsługi komputera, Internetu oraz aparatu cyfrowego. Powstała również książka kulinarna, zbierająca przepisy seniorów uczestniczących w projekcie.

Projekt partnerski był realizowany z 2 INSTYTUCJAMI - krajami: COOPERATIVA AGORA - WŁOCHY i FUNDACJA - SŁOWACJA.

Jeśli chcesz wziąć udział w naszym projekcie

Skontaktuj się z nami i napisz, które z naszych działań szczególnie Cię interesują!

Projekt był finansowany w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Grundtvig.