Wyniki Konkursu
"Młodzi o surowcach mineralnych"

Po obradach komisji i zapoznaniu się z każdym z szesnastu scenariuszy, nadesłanych w ramach konkursu, "Młodzi o surowcach mineralnych", członkowie jednogłośnie wybrali scenariusz pt."Miedź albo nie mieć", autorstwa Roberta Woronina i Wiktora Woronina z Zespołu Szkół im. Cz. Miłosza w Siemienicach.

Wyróżnione prace:

 • "Przyjaźń, miłość i sól kamienna", autorzy - Katarzyna Mańska, Agnieszka Wiśniewska - Zespół Kształcenia i Wychowania w Stężycy
 • "Alicja w krainie węgla", autorzy - Wiktoria Feret, Alicja Pawelec, Zespołu Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie
 • "Nie wierz legendom". autor - Grzegorz Gogolewski, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Zamościu

Specjalne wyróżnienie za aktywność oraz opiekę merytoryczną nad największą liczbą uczniów, którzy znaleźli się w finale konkursu:

 • Pan Tomasz Banaszkiewicz z Zespołu Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz dziękujemy za udział i nadesłane prace wszystkim uczestnikom konkursu.

"Miedź albo nie mieć"


Premiera zwycięskiego filmu
Opis konkursu geologiczno-filmowego
"Młodzi o surowcach mineralnych"

1. Nazwa konkursu geologiczno-filmowego:

"Młodzi o surowcach mineralnych"

 

2. Przedmiot konkursu::

  Przedmiotem konkursu jest opracowanie historii na scenariusz filmowy, zawierającej treści edukacyjne na temat jednego z wybranych surowców: węgiel brunatny, miedź, sól kamienna.

3. Zasady konkursu:

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także podopieczni ośrodków kultury oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych. Uczestnicy mogą zgłaszać prace konkursowe indywidualnie lub w grupach dwuosobowych. Warunkiem formalnym uczestnictwa w projekcie jest zgłoszenie autorskiej pracy konkursowej w terminie do 24 lutego 2017 r. wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym i oświadczeniami (załącznik nr 1,2,3 do regulaminu konkursu). Dokumenty zgłoszeniowe wraz z materiałami promocyjnymi nt. konkursu są dostępne na stronie www.inkubatorinnowacji.org. Uczniowie mają dowolność w doborze gatunku filmowego opracowywanej historii, może być to zarówno film dokumentalny, obyczajowy jak i komedia, kryminał lub science-fiction. Praca konkursowa nie powinna być dłuższa niż 2 strony A4 znormalizowanego maszynopisu. Prace konkursowe należy nadsyłać do 24 lutego 2017 r. na adres biura Fundacji Instytut Innowacji (ul. Miedziana 11 lok. 4, 00-835 Warszawa) lub w formie skanu na adres mailowy: konkurs@ii.org.pl. Spośród zgłoszonych prac konkursowych, jury wyłoni 15 najciekawszych prac konkursowych, a ich autorzy zostaną zaproszeni na dwudniowe warsztaty geologiczno-filmowe z udziałem polskich aktorów. W trakcie warsztatów przewidziane są prelekcje edukacyjne dla młodzieży szkolnej i nauczycieli nt. surowców mineralnych. Ponadto podczas warsztatów młodzież zapozna się z technikami przygotowywania scenariuszy filmowych, a także kulisami pracy aktorów, reżyserów, scenografów, operatorów kamery i postprodukcją filmu. Po zakończeniu warsztatów, uczestnicy w wyznaczonym terminie będą mogli zgłaszać poprawione i uzupełnione prace konkursowe w formie gotowych scenariuszy filmowych. Najciekawsza praca zostanie zrealizowana przez profesjonalną ekipę filmową, a finałem konkursu będzie uroczysta premiera filmu podczas jednego z festiwali filmowych dla dzieci i młodzieży.

 

4. Cel konkursu:

 • Zwiększenie zainteresowania młodzieży surowcami mineralnymi.
 • Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności.
 • Twórcze rozwinięcie kreatywności młodzieży w kontekście poszukiwania nowatorskich środków wyrazu.
 • Zdobycie umiejętności z zakresu tworzenia scenariuszy i scenopisów filmowych.
 • Wzrost zainteresowania szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z zakresu: informacji i wiedzy nt. geologii, współpracy z jednostkami badawczymi i wykorzystania innowacyjnych rozwiązań do pobudzania kreatywności młodzieży.
 • Promocja młodych talentów.

5. Grupa docelowa:

Projekt ma zasięg ogólnopolski z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz podopiecznych ośrodków kultury oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych.


Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń:
Jan Kowalewski
e-mail: jan.kowalewski@ii.org.pl
tel.: +48 883 336 236Zobacz jak relizowaliśmy inne projekty filmowe:
 

"Wymarzone wakacje w Polsce" zrealizowany w ramach
komkursu filmowego "Młodzi o Polsce"

Making off - "Wymarzone wakacje w Polsce"


 

"Gdyby stał sie cud" zrealizowany w ramach
komkursu geologiczno - filmowego "Młodzi o łupkach"

 

Making off - "Gdyby stał sie cud"Zobacz też jak wyglądały organizowane przez nas warsztaty filmowe w konkursie geologiczno - filmowym
"Młodzi o łupach".


Making off warsztaty filmowe